دانشگاهیان خادمان افتخاری مراسم دعای عرفه در حرم های مطهر کربلا
323

همه چیز برای برگزاری دعای عرفه ایرانیان در کربلای معلی آماده است و در روز عرفه دو مراسم پرفیض دعاخوانی برای زائران ایرانی در کربلای معلی برقرار می شود.