کاروان های دانشگاهی با استقبال نماینده ستاد وارد کربلای معلی شدند
258
صبح روز گذشته کاروان هایی از دانشگاهیان استان های سیستان و بلوچستان و فارس پس از زیارت در نجف اشرف، با استقبال نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در عراق وارد کربلای معلی شدند.