بزرگداشت مقام آزادگان در احلی من العسل دانشگاهیان
226
به مناسبت ورود آزادگان سرافراز به میهن عزیزمان ، مقام شامخ آنان با حضور مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق وتنی چند از این آزادگان سرافراز در همایش احلی من العسل کاروان های عتبات دانشگاهی گرامی داشته شد.