حُسن عاقبت بخیری سنگ تمام گذاشتن در راه ولایت است
242
اولین همایش احلی من العسل هفدهمین دوره زیارت عتبات عالیات دانشگاهیان با حضور کاروانهای دانشگاهی و با سخنرانی مسئول بعثه مقام معظم رهبری در کشور عراق برگزار شد.