مراسم حرشناسی دانشگاهیان در مزار جناب حر/تصاویر
271

کاروانهای دانشگاهیان مستقر در کربلا صبح امروز به زیارت جناب حربن یزید ریاحی رفتند.این برنامه خاص کاروان های دانشگاهی است.