دیدار نمایندگان ستاد با مسئولین بعثه مقام معظم رهبری و ستاد اجرایی شمسا در نجف اشرف
296
با آغاز هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان،جلسه هماهنگی عوامل اجرایی و همچنین دیدار نمایندگان ستاد با مسئولین بعثه مقام معظم رهبری و ستاد اجرایی شمسا در نجف اشرف برگزار شد.