اعزام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به عتبات عالیات
677