مراسم بدرقه دانشجویان به مشهد مقدس با حضور خادمان حرم امام رضا(ع) برگزار شد
552