نصب کتیبه های سبز رنگ به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق(ع) در حرم حسینی
308