برگزاری مراسم ازدواج نمادین در کاروان دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلای معلی
473