برنامه های فرهنگی زیارتی دانشگاهیان در کربلای معلی
1358