همایش زیر پرچم حسین(ع) با حضور رئیس ستاد در کربلای معلی برگزار شد
733