مراسم استقبال از اولین کاروان در دوره بیست و سوم عتبات دانشگاهیان در کربلای معلی برگزار شد
1908