زائرین دانشگاهی مزار سید رضی؛ گردآورنده نهج البلاغه را در کاظمین زیارت کردند
547