کربلای معلی میزبان ۱۲ کاروان دانشگاهی در هفتمین روز از سال جدید
389