خدمت رسانی و بدرقه زائرین اربعینی حسینی با حضور ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان...
233
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان امسال با حضور در فرودگاه های تهران، اقدام به خدمت رسانی به زائرینی که در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حضور پیدا می‌کنند،نموده است.