تصاویری از مراسم عزاداری دسته طویریج در کربلای معلی
50
عزاداری دسته طویریج یک عزاداری حسینی میلیونی است که همه ساله در روز عاشورا برگزار می گردد.