نقوش اسلیمی و خطوط اسلامی در کاشیهای حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)
413