تصاویری از مسجد مقدس سهله پس از مرمت و بازسازی
72
مسجد مقدس سَهْله از مشهورترین مساجد اسلامی است که در قرن اول قمری در نزدیکی مسجد کوفه ساخته شده است.