مداح: حجت الاسلام رفیعی

 قسام افراد نسبت به تکلیف