مداح: استاد حسین انصاریان

 توصیف زیبای امام هادی علیه السلام ازامیرالمومنین علیه السلام