تصاویری از ایوان طلای آستان قدس عباسی و ورودی باب القبله
342
پروژه توسعه باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) از سمت داخلی حرم مطهر و همچنین پروژه تقویت ایوان طلا و طلاکاری مجدد این ایوان افتتاح شد.