جزئیات و مفاهیم درختان نخل کاشته شده در بین الحرمین شریفین
509
فضاهای سبز بین الحرمین بخش وسیعی از این منطقه را به خود اختصاص داده که با هدف زیبایی بخشیدن به آن صورت گرفته است و از مهمترین ویژگی های این منطقه درختان نخل است که جذابیت خاصی به این منطقه بخشیده است.