نمایش هزاران قطعه نفیس در موزه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی
476
وجود آثار باستانی در موزه اشیای نفیس و نسخ خطی الکفیل که برخی از آنها صدها سال قدمت دارند، دیدگان هر بازدید کننده‌ای را به خود جلب می کند.