آغاز ساماندهی خیابان العقلمی در پویش توسعه خیابانهای منتهی به حرم مطهر عباسی
423

پرسنل فنی و مهندسی وابسته به بخش بین الحرمین ساماندهی و توسعه خیابان العلقمی به عنوان یکی از مهم ترین خیابان های منتهی به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) را آغاز کردند.