عزاداری خادمان و مجاوران حرم مطهر علوی در شهادت حضرت علی (ع)
410

خادمان آستان مقدس علوی در صبح شهادت حضرت امیرالمؤمنين (ع) به همراه جمعی از زائران و مجاوران در صحن و سرای بارگاه مطهر به عزاداری و سوگواری پرداختند.