فضای حرم مطهر علوی به صورت مستمر غبار روبی و ضد عفونی می شود
117

بخش خدمات آستان مقدس علوی به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح ویژه ای جهت غبارروبی و ضدعفونی نمودن فضای حرم مطهر به اجرا گذاشته اند.