توضیحاتی درباره سنگهای مرمر جدا شده از صحن و حرم مطهر حضرت عباس(ع)
1074
سوالی که ذهن بسیاری از زائران حرم مطهر حضرت عباس(ع) را به خود مشغول ساخته، این است که سنگهای مرمر قدیمی و جدا شده از سنگفرش و دیوارهای صحن و حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) چه می شوند؟