تداوم اقدامات توسعه باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل العبّاس (علیه السّلام)
402

اقدامات بسیاری در خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) با هدف توسعه و ساماندهى آن صورت گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.