مداح: حاج مجید بنی فاطمه

 صلوات خاصه امام رضا علیه السلام