تعبیه حائل فلزی در خیابان باب قبله حرم مطهر عباسی جهت تردد روان زائران و خودروها
32887
اقدامات بسیاری در خیابان باب قبله حرم مطهر حضرت عباس (عليه السلام) به منظور توسعه آن انجام شده که در تردد روان زائران و خودروها نقش مهمی داشته است.