مراسم تودیع و معارفه معاونین پیشین و جدید ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد
1780

مراسم تودیع محمد زارع؛معاون اجرایی و اعزام پیشین ستاد و قنبر طاهریان،معاون پشتیبانی پیشین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و معارفه محسن مسلمی و صمد خاکزاد امامیه؛معاونین جدید ستاد با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطهری پور،رئیس ستاد برگ