صحنه هایی از راهپیمایی جاودانه اربعین
346

خوشا به حال آنهایی که قلبشان سرشار از محبت به حضرت امام حسین (علیه السّلام) است عشقی که انسان از توصیف آن عاجز است.