آئین عزاداری حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام در کربلای معلی
549
آئین عزاداری حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام با حضور هزاران عزادار حسینی(ع) در کربلای معلی برگزار شد.