با کاظمین بیشتر آشنا شویم/مدفونان در کاظمین
1027
شهر کاظمین به علت قدمت مذهبی و تاریخی آن مورد توجه بوده و علاوه بر امام هفتم و نهم شیعیان،تعدادی از دولتمردان،رجال،علما و فقهای دین در آن دفن شده اند.