نام حسین(ع)،تحمل گرمای کربلا را برای کودکم آسان کرد
369

از ثبت نام تا اعزام به عتبات، دلهره و نگرانی سختی راه و گرمی هوا ، برای همراه کردن کودکم دراین مسیر مرا آزار می داد، اما نام حسین(ع)،آرام بخش کودکم شد.