همایش عرفان عرفه با حضور دانشگاهیان در حرم سیدالشهدا(ع)برگزار شد
708

همایشی با عنوان "عرفان عرفه" با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مسئول عتبه حسینی، مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق و دیگر مسئولان و زائران دانشگاهی در محل سالن همایش های حرم مطهر سیدالشهدا(ع) برگزار شد.