مسئولین بعثه مقام معظم رهبری در عراق از محل استقرار دانشگاهیان در کاظمین بازدید کردند
1041

مسئولین بعثه مقام معظم رهبری در عراق با توجه به اهمیت اعزام‌ دانشگاهیان به عتبات عالیات از نزدیک با حضور در محل اقامت این گروه از زائران در کاظمین، در جریان روند اعزام آن‌ها قرار گرفتند.