دانشگاهیان کشور به زیارت مرقد حرّ رفتند
774

دانشگاهیان کشور با حضور در مرقد حرّ بن یزید ریاحی در برنامه روایتگری شرکت کردند.