از ورود تا خروج کاروان های دانشگاهی از نجف اشرف/گزارش تصویری
1864

بیست و یکمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از 27 تیر ماه سال98آغاز شد و تا 15 مهرماه ادامه خواهد داشت.