اولین کاروان در دوره بیست و یکم عتبات دانشگاهیان؛ وارد کربلای معلی شد
1103

روز گذشته با ورود یک کاروان از دانشجویان استان خراسان رضوی،کربلای معلی میزبان اولین گروه از کاروان های عتبات دانشگاهیان در بیست و یکمین دوره اعزام ها بود.