بازدید دانشگاهیان از بزرگترین قبرستان شیعیان در نجف اشرف
1217

کاروان های دانشگاهی از استان های تهران ، البرز و اصفهان با حضوردر قبرستان قدیمی و تاریخی وادی السلام مزار دو پیامبر هود و صالح(علیهما السلام) و مرقد آیت الله سید علی قاضی طباطبایی و تعدادی از صالحان ،سادات و بزرگان دین را زیارت کردند