مراسم روحبخش دعای کمیل با حضور زائرین دانشگاهی در کاظمین برگزار شد
713

شب جمعه گذشته،مراسم روحبخش و پرفیض دعای کمیل با حضور زائرین دانشگاهی و سایر زائرین امامین جوادین(ع)در مرقد سید مرتضی در شهر مقدس کاظمین برگزار شد.