تجدید دیدار زائران عتبات دانشگاهیان در اردوی پس از سفر به شهر مقدس قم
180
از جمله برنامه هایی که ستاد عمره وعتبات دانشگاهیان ، پس از سفر عتبات، ویژه کاروان های دانشگاهی تدارک دیده است ، اردوی زیارتی آموزشی به شهر مقدس قم و جمکران می باشد.