عتبات دانشگاهیان،فعالیت ارزشمند نظام برای قشر جوان کشور است
62

حجت الاسلام والمسلمین کاردان گفت: عتبات دانشگاهیان،فعالیت ارزشمند نظام برای قشر جوان کشور است و زائرین جوان باید از فرصت معنوی به دست آمده نهایت استفاده را ببرند.