بازدید و زیارت دانشگاهیان از مسجد کوفه؛چهارمین مسجد بافضیلت جهان اسلام
129

مسجد جامع کوفه، از مساجد بزرگ جهان اسلام و نزد شیعیان چهارمین مسجد مهم بعد از مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجدالاقصی و یکی از قدیمی ترین و مهمترین آثار زیارتی شهر کوفه است.