سبک زندگی پیامبرگونه سعادت دنیا و آخرت را تضمین خواهد کرد
73

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در همایش معنوی «احلی من العسل» ویژه کاروان های دانشگاهی، در کربلا گفت: اگر سبک زندگی ما پیامبرگونه باشد قطعا موجب سعادت دنیا و آخرت خواهد شد.