موزه آثار باستانی در نجف اشرف/تصاویر
157

شهر نجف اشرف،یکی از قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست که آثار تاریخی فراوانی در آن وجود دارد و تاریخچه آن به زمان حضرت نوح(ع) باز می گردد.