بازدید زائران دانشگاهی از بیت امام خمینی(ره) در نجف
469
بازدید از بیت امام(ره) در نجف اشرف از اماکن پربازدید زائرین عتبات عالیات در نجف است که همه روزه میزبان خیل عظیم دوستداران رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)است.