حال و هوای کربلای معلّی در آستانه ورود به ماه رجب
902
پنجشنبه 16 اسفندماه مصادف با آخرین شب از ماه جمادی الثانی بود، دیگر حال و هوا و رنگ و بوی ماه رجب المرجّب؛ ماه جاری شدن خیرات و برکات خداوند بر بندگان در این سرزمین به مشام می‌رسید.